Portal - Stary Sącz
polski Strona główna / Samorząd Uczniowski
Niedziela - 17 grudnia 2017 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
 
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Popowicach
Samorząd Uczniowski

                  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

  rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa  im. Św. Kingi w Popowicach

Cele  i założenia działalności Samorządu Uczniowskiego:

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

-tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,

-budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,

-rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,

-tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne),

-tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

-zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą oraz aktom wandalizmu,

 

-dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,

 

-budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji,

 

-urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka,

-kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju,

-integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego,

-kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

   Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

·      Wybór samorządów klasowych.

·      Wybór zarządu Samorządu Uczniowskiego.

·      Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.

·      Prowadzenie Księgi Protokołów.

wrzesień,

 

październik,

 

cały rok

 Dzień Edukacji Narodowej

 

 Rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II

·         Gazetka ścienna .

·         Życzenia dla pracowników szkoły.

·         Akademia okolicznościowa – wspomnienie Wielkiego Polaka Jana Pawła II.

październik

 Akcja „Góra grosza”

 

 

 

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia i ogłoszenie akcji charytatywnej

 

 

Andrzejkowy Zawrót Głowy

·         Zbiórka pieniędzy

·       Sprawozdanie z akcji

·      Informacje na stronie internetowej szkoły

 

·         Przytulanie się do misia.

·         Obdarowywanie się pluszakami (klasy I-III)

 

·         prowadzenie wróżb na przerwach na szkolnych korytarzach

·         organizacja zabawy

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 Mikołaje są wśród nas

Konkursy świąteczne:

1)na oryginalne przebranie Mikołaja

2)na najlepiej udekorowana klasę

3) na najpiękniejszą kartkę świąteczną

·         Organizacja konkursów, rozstrzygnięcie, wręczenie nagród.

grudzień

Bal karnawałowy

 

·         Pomoc w organizowaniu balu

 

styczeń

Walentynkowa Poczta

·         Zorganizowanie poczty walentynkowej

luty

Powitanie wiosny-Parada Talentów

·         Zorganizowanie parady talentów

marzec

Konkurs świąteczny na najładniejszą pisankę

·         Ogłoszenie konkursu, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród

kwiecień

Międzynarodowy Dzień Rodziny

·         Piknik rodzinny – we współpracy z Radą Rodziców

maj

Plebiscyt na Super Ucznia Roku

Powitanie lata

·         Przeprowadzenie plebiscytu-ankiety.

 

·         Wieczór Kupały-Chmielniki-powitanie lata i wakacji-puszczanie wianków

czerwiec

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

·         organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

·         współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

·         prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

·         udział w akcjach charytatywnych

·        współudział w uroczystościach szkolnych

Współpraca z :

·         Radą Rodziców

·         Dyrekcją Szkoły

·         Grono Pedagogiczne

Opiekunowie SU: Kazimierz Górski  i Marta Skoczeń

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Grażyna Smaga